lt
  Lithuanian
Telefonas:  +370 (5) 204-1903
"Skype":  onegbits
  1. Namai
  2. Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos


Šis priimtino naudojimo politikos dokumentas, įskaitant toliau nurodytą draudžiamų veiksmų sąrašą, yra neatskiriama jūsų 1gbit. Prieglobos sutarties dalis. Jei užsiimate kokia nors veikla, kurią draudžia šis AUP dokumentas, 1 gbitas gali sustabdyti arba nutraukti jūsų sąskaitą.

"1gbits" priimtina naudojimo politika ("Politika") 1gbitų paslaugoms sukurta siekiant apsaugoti 1gbitus, 1gbistų klientus ir interneto bendruomenę apskritai nuo neatsakingos arba tam tikrais atvejais neteisėtos veiklos. Politika yra neišskirtinis 1 gigabaitų draudžiamų veiksmų sąrašas. 1gbits pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Politiką, galiojančią paskelbus adresu http://1gbits.com/terms/.

1gbits sistemų ir paslaugų uždraustos naudojimo galimybės:

1. Bet kokios medžiagos perdavimas, platinimas ar saugojimas pažeidžiant bet kokį taikytiną įstatymą ar reglamentą yra draudžiamas. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, medžiagą, saugomą autorių teisių, prekės ženklo, komercinės paslapties ar kitos intelektinės nuosavybės teisių, naudojamų be tinkamo leidimo, ir medžiagos, kuri yra nepatogi, šmeižikiška, yra neteisėta grėsmė arba pažeidžia eksporto kontrolės įstatymus.

2. Nepagrįsto masinio el. Pašto siuntimas ("UBE", "šlamštas"). Bet kokios formos nepageidaujamo masinio el. Pašto siuntimas per 1gbits serverius draudžiamas. Panašiai draudžiama siųsti UBE iš kito paslaugų teikėjo, reklamuojančio svetainę, el. Pašto adresą arba naudojantis bet kokiu 1gbits serveriuose esančiu ištekliu. 1gbits paskyros ar paslaugos negali būti naudojamos siekiant pakviesti klientus arba rinkti atsakymus iš kitų interneto paslaugų teikėjų išsiųstų žinučių, kai tie pranešimai pažeidžia šią ar kitą teikėjo politiką.

3. Veiksmai nepatvirtintų pašto sąrašų. El. Pašto adresų prenumerata bet kokiam adresatų sąrašui be išreikšto ir patikrinamojo el. Pašto adreso leidimo draudžiamas. Visi adresų sąrašai, kuriuos vykdo 1 gb klientai, turi būti uždarojo ciklo ("patvirtinta pasirinkta"). Prenumeratos patvirtinimo pranešimas, gautas iš kiekvieno adreso savininko, turi būti saugomas faile visam adresatų sąrašo egzistavimui. Pirkimo el. Pašto adresų sąrašai iš trečiųjų šalių siunčiami iš bet kurio 1 gigabito turinio domeno arba nurodant bet kurią 1 gbitų paskyrą yra draudžiami.

4. Bet kokios programinės įrangos, programos, produkto ar paslaugos, skirtos pažeidinėti šį AUP ar bet kurio kito interneto paslaugų teikėjo AUP, reklamą, perdavimą ar kitokią prieigą, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) priemonių siųsti nepageidaujamus masinius el. laiškus, inicijuoti pingistus, potvynius, pašto bombardavimus, uždrausti tarnybos išpuolius.

5. Sąskaitos naudojimas vardu arba ryšium su bet kokia paslauga arba perparduodant bet kokią paslaugą asmenims ar įmonėms, išvardytoms "Spamhaus" žinomų spam operacijų registro (ROKSO) duomenų bazėje www.spamhaus.org/rokso.

6. Neleistini vartotojo bandymai pasiekti bet kurią paskyros ar kompiuterio šaltinį, kuris nepriklauso tam naudotojui (pvz., "Krekas").

7. Gauti arba bandyti gauti paslaugą bet kokiomis priemonėmis ar įrenginiais, siekiant išvengti mokėjimo.

8. Nesąžininga prieiga, pakeitimai, sunaikinimas ar bet koks bandymas bet kokios informacijos apie bet kokius 1 gb klientus ar galutinius vartotojus bet kokiomis priemonėmis ar įtaisais.

9. Sąmoningai įsitraukti į bet kokią veiklą, kuria siekiama priekabiauti arba dėl kurios paslaugų teikėjas atsisako teikti paslaugas (pvz., Sinchronizuotų numerių seanso atakų) bet kuriam kitam vartotojui 1 gbitų tinkle ar kito paslaugų teikėjo tinkle.

10. Naudojant "1gbits" tarnybas, trukdoma naudoti 1gbits tinklą kitiems klientams arba įgaliotiems vartotojams.

Klientų atsakomybė už Kliento vartotojus

Kiekvienas 1 gb klientas yra atsakingas už savo vartotojų veiklą ir, priimdamas paslaugą nuo 1 gbitų, sutinka užtikrinti, kad jo klientai / atstovai ar galutiniai naudotojai laikytųsi šios politikos. Skundai dėl 1 gb kliento klientų / atstovų ar galutinių vartotojų bus perduodami 1 gbitų klientų postmeistui už veiksmus. Jei pažeidžiamos 1 gigabaitų priimtinos naudojimo politikos, 1 gbtis pasilieka teisę nutraukti paslaugas arba imtis veiksmų, kad sustabdytų nesąžiningą klientą pažeidžiant 1 gbits AUP, nes 1 gbis mano, kad tai yra tinkama, be įspėjimo.

Paskutinį kartą redaguota: Mon, 03 Mar 14 14:52:57 +0000